Nasz Zespół

Poznaj nasz zespół składający się z doświadczonych, profesjonalnych i zaangażowanych prawników.

Zespół kancelarii TEBI

Maciej Marzec

Maciej Marzec

Prezes Spółki

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Aplikacja radcowska ukończona w roku 2003 z tytułem najlepszego aplikanta Izby Bydgoskiej. Specjalność w ramach Kancelarii: prawo podatkowe, kontrakty, postępowanie cywilne i sądowo-administracyjne, negocjacje. Wykonuje także usługi wymagające znajomości języka angielskiego.
Tadeusz Bojarski

Tadeusz Bojarski

Starszy Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Założyciel Kancelarii. Pomoc prawną świadczy od 1972 r. w tym w ramach samodzielnej kancelarii prawnej od 1989 r. Specjalność w ramach Kancelarii: prawo cywilne, korporacyjne, podatkowe, postępowanie cywilne.
Anna Gorzka - Augustynowicz

Anna Gorzka - Augustynowicz

Partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikacja radcowska ukończona w roku 2008 z tytułem najlepszego aplikanta Izby Bydgoskiej. Specjalność w ramach Kancelarii: prawo spółek, kontrakty, postępowanie cywilne, pomoc prawna wymagająca biegłej znajomości języka niemieckiego i angielskiego.
Maciej Paszkiewicz

Maciej Paszkiewicz

radca prawny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykonuje czynności w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych itp. Szczególna specjalność – nieruchomości.

Izabela Stępkowska

Izabela Stępkowska

radca prawny

Absolwentka Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych (w tym RODO) oraz prawie ochrony konkurencji i konsumentów.

Maciej Barański

Maciej Barański

radca prawny

Posiada wieloletnie doświadczenie handlowe, w tym negocjacji i opiniowania umów krajowych oraz zagranicznych. Niezależnie od zagadnień kontraktowania, prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Żaneta Kulczyk

Żaneta Kulczyk

radca prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Katarzyna Łasicka

Katarzyna Łasicka

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w postępowaniach karnych i cywilnych.

Ewa Kwiatkowska

Ewa Kwiatkowska

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalność w ramach Kancelarii: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowanie egzekucyjne, prawo cywilne.
Piotr Skoczykłoda

Piotr Skoczykłoda

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył aplikację sądową. Specjalność w ramach Kancelarii:
prawo rodzinne (ze szczególnym uwzględnieniem spraw małżeńskich oraz spraw dotyczących małoletnich dzieci),
prawo i postępowanie karne (ze szczególnym uwzględnieniem spraw z elementem rodzinnym i gospodarczym), postępowanie w sprawach nieletnich.
Aleksandra Walkowiak

Aleksandra Walkowiak

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Aleksandra Majewska

Aleksandra Majewska

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Agnieszka Malatyńska-Smułka

Agnieszka Malatyńska-Smułka

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Monika Socha-Topolska

Monika Socha-Topolska

prawnik, kierownik

Kierownik biura Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jarosław Bojarski

Jarosław Bojarski

sekretarz

Małgorzata Potocka

Małgorzata Potocka

sekretarz