Prawo pracy

Chronimy, reprezentujemy i pomagamy pracownikom i pracodawcom.

Prawo pracy – zaufaj specjalistom

W kancelarii TEBI oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Rozumiemy, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy często napotykają na skomplikowane i dynamicznie zmieniające się przepisy prawa pracy. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia, które pozwoli naszym klientom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami w miejscu pracy, a także chronić swoje prawa i interesy.

Prawnik prawa pracy w Bydgoszczy

Prawo pracy – wsparcie, konsultacje, porady

Obsługa prawna Pracodawców

 • Tworzenie i weryfikacja umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 • Opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania i innych wewnętrznych aktów prawnych.
 • Konsultacje w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych.
 • Doradztwo w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pracowników.
 • Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych związanych z zatrudnieniem.
 • Audyty zgodności z przepisami prawa pracy.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy dla kadry zarządzającej. Tworzenie i weryfikacja umów o
 • pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 • Opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania i innych wewnętrznych aktów prawnych.
 • Konsultacje w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych.
 • Doradztwo w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pracowników.
 • Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych związanych z zatrudnieniem.
 • Audyty zgodności z przepisami prawa pracy.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy dla kadry zarządzającej.

Wsparcie dla Pracowników

 • Analiza i pomoc w negocjowaniu warunków umów o pracę.
 • Doradztwo w przypadkach niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę.
 • Reprezentacja w sprawach dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz innych naruszeń praw
  pracowniczych.
 • Porady prawne dotyczące uprawnień pracowniczych, w tym urlopów, wynagrodzeń i
  świadczeń socjalnych.
 • Pomoc prawna w kwestii wypadków przy pracy oraz odszkodowań.

Obsługa prawna spółek

Niezależnie od powyższego, Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną zgromadzeń wspólników w powołanych spółkach, walnych zgromadzeń czy posiedzeń rad nadzorczych. Zapewniamy, by wszelkie uchwały organów spółek były zgodne z przepisami prawa. Na zlecenie oceniamy przy tym dotychczasowo zapadłe uchwały w zakresie ich ważności oraz potencjalnej możliwości ich zaskarżenia na drodze sądowej.

Przekształcenia, fuzje i przejęcia

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne, w zakresie przekształceń, fuzji i przejęć. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu przekształceniowego i transakcyjnego. Rozumiemy, że przekształcenia, fuzje i przejęcia są kluczowymi momentami w życiu biznesu, wymagającymi precyzyjnego planowania, negocjacji oraz przestrzegania przepisów prawa. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia, które pozwoli naszym klientom osiągnąć sukces w transakcjach oraz maksymalizować korzyści wynikające z synergii i rozwoju biznesowego.

Odezwij się do nas