Obsługa prawna spółek

Rozwiązujemy problemy, zapewniamy spokój, zdejmujemy ciężar biurokracji i ryzyka prawnego.
Razem pracujemy na Twój sukces.

Obsługa prawna spółek

Kancelaria Tebi oferuje wszechstronną obsługę prawną skierowaną do podmiotów gospodarczych, zapewniając wsparcie na różnych płaszczyznach ich działalności. Obejmuje to stałe doradztwo prawne oraz pomoc doraźną, umożliwiając przedsiębiorcom skupienie się na swoich głównych obszarach działania bez niepotrzebnego obciążenia problemami prawnymi.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie spraw korporacyjnych spółek oraz ich organów i wspólników na każdym etapie funkcjonowania spółki. Przygotowujemy wszelkie dokumenty oraz świadczymy doraźne doradztwo prawne we wszelkich obszarach prawnych, dotyczących działalności osób prawnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu obsługi prawnej wielu spółek o różnych formach – przedsiębiorców – Kancelaria gwarantuje dobór najbardziej skutecznych rozwiązań oraz najbardziej odpowiednich instrumentów prawnych w obszarze działalności naszych klientów.

Obsługa prawna spółek Bydgoszcz

Zapewniamy obsługę prawną spółek z Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego

Prawo spółek

Kancelaria oferuje wszechstronną obsługę prawną skierowaną do podmiotów gospodarczych, zapewniając wsparcie na różnych płaszczyznach ich działalności. Obejmuje to stałe doradztwo prawne oraz pomoc doraźną, umożliwiając przedsiębiorcom skupienie się na swoich głównych obszarach działania bez niepotrzebnego obciążenia problemami prawnymi.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie spraw korporacyjnych spółek oraz ich organów i wspólników na każdym etapie funkcjonowania spółki. Przygotowujemy wszelkie dokumenty oraz świadczymy doraźne doradztwo prawne we wszelkich obszarach prawnych, dotyczących działalności osób prawnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu obsługi prawnej wielu spółek o różnych formach – przedsiębiorców – Kancelaria gwarantuje dobór najbardziej skutecznych rozwiązań oraz najbardziej odpowiednich instrumentów prawnych w obszarze działalności naszych klientów.

Tworzenie spółek oraz innych podmiotów

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przy zakładaniu spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prawnych. Niezależnie od usługi przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji (np. umowy spółki, statutu, uchwał, protokołów i regulaminów), doradzamy w zakresie wyboru najbardziej odpowiedniej formy prawnej dla prowadzonego biznesu z uwzględnieniem związanych z nich ryzyk oraz najlepszej optymalizacji podatkowej. Analizujemy także wszelkie potencjalne ograniczenia i zagrożenia związane z obszarem danej działalności oraz przedstawiamy wszelkie wymogi prawne konieczne do spełnienia w danym sektorze gospodarczym.

Przygotowując wszelkie niezbędne umowy, oświadczenia i akty, zapewniamy także pełne wsparcie w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym i przygotowujemy wszelką niezbędną dokumentację wymaganą dla właściwych rejestrów i ewidencji. Na bieżąco monitorujemy przebieg postepowania rejestrowego, każdorazowo informując klientów o stanie ich spraw.

Obsługa prawna spółek

Niezależnie od powyższego, Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną zgromadzeń wspólników w powołanych spółkach, walnych zgromadzeń czy posiedzeń rad nadzorczych. Zapewniamy, by wszelkie uchwały organów spółek były zgodne z przepisami prawa. Na zlecenie oceniamy przy tym dotychczasowo zapadłe uchwały w zakresie ich ważności oraz potencjalnej możliwości ich zaskarżenia na drodze sądowej.

Przekształcenia, fuzje i przejęcia

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne, w zakresie przekształceń, fuzji i przejęć. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu przekształceniowego i transakcyjnego. Rozumiemy, że przekształcenia, fuzje i przejęcia są kluczowymi momentami w życiu biznesu, wymagającymi precyzyjnego planowania, negocjacji oraz przestrzegania przepisów prawa. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia, które pozwoli naszym klientom osiągnąć sukces w transakcjach oraz maksymalizować korzyści wynikające z synergii i rozwoju biznesowego.

Odezwij się do nas