Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy dokonują wielu różnych transakcji z uczestnikami obrotu gospodarczego, takimi jak konsumenci i inni przedsiębiorcy. Najczęściej dowodem ich dokonania będzie wystawiona faktura lub nota obciążeniowa. Zdarza się jednak, że któryś z klientów nie zapłaci za wykonaną usługę lub sprzedany towar pomimo, że na fakturze wskazano dogodny termin płatności i dane do przelewu. Mimo próśb, wiadomości i telefonów dłużnik uchyla się od zapłaty. Jeżeli należność odpowiada dużej kwocie, wypłacalność prowadzonej „firmy” i jej zdolność do dalszego funkcjonowania mogą być zagrożone.

Co mogę zrobić, jeżeli ktoś nie zapłacił mi faktury?

Prawo stwarza przedsiębiorcom elastyczne możliwości odzyskania od dłużnika zaległych należności, a nadto rekompensat związanych z poniesioną przez to szkodą. Po pierwsze, mamy prawo zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika, który wezwie dłużnika do zapłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie – w tym tymi stosowanymi w transakcjach handlowych. Wezwanie do zapłaty otrzymane od pełnomocnika może zmotywować zobowiązanego do zapłaty zaległości oraz przełamać impas w rozmowach, doprowadzając do ugodowego rozwiązania sporu. Takie działanie wydaje się najbardziej adekwatne, ponieważ w gąszczu przepisów prawnych trudno jest rozpoznać roszczenia, które nam przysługują.

Po drugie, jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą, to oprócz należności stwierdzonych fakturą kontrahent ma prawo żądać od niego zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Na podstawie jej przepisów, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek przysługuje rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Wysunięcie roszczenia o zapłatę takiej rekompensaty często skutkuje zmotywowaniem dłużnika do uregulowania należności, gdyż koszty rekompensaty mogą być dotkliwe. Trzeba jednak pamiętać, że jej dochodzenie wymaga odpowiedniego przeliczenia i udowodnienia zasadności tej opłaty.

Po trzecie za odpowiednią opłatą dane o niespłaconym zobowiązaniu wierzyciel może przekazać do biur informacji gospodarczej – taki wpis pozwala innym wierzycielom rozpoznać nierzetelnego kontrahenta, co skutkuje m. in. zablokowaniem możliwości uzyskania kredytów. Ponieważ bez takiej dźwigni finansowej prowadzenie działalności może być utrudnione, taka czynność motywuje czasem do szybszego uregulowania zobowiązania.

A co zrobić w przypadku, gdy pomimo tych działań dłużnik nadal nie zapłacił?

Ustawodawca przewidział dla przedsiębiorców specjalny tryb postępowania sądowego, zwany postępowaniem gospodarczym. W założeniu pozwala one przed sądem stosunkowo szybko uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi, a ponadto wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o wykonanie zabezpieczenia roszczenia.

Dzięki temu wierzyciel może przeciwdziałać tzw. ucieczce z majątkiem przez dłużnika, który próbuje udaremnić odzyskanie roszczenia. Postępowanie gospodarcze może zakończyć się także wydaniem wyroku. Następnie można wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności i tak uzyskane orzeczenie skierować do komornika sądowego, który zajmie się wyegzekwowaniem należności od dłużnika.

Wszystkie te czynności wymagają znajomości przepisów prawa oraz dochowania wymaganych formalności

Należą do nich przygotowanie pozwu, korespondencja z sądem i składanie odpowiednich wniosków. Zatrudnienie profesjonalnego pełnomocnika do wykonywania tych działań zdecydowanie ułatwi przejście całej procedury, a nadto zminimalizuje ryzyko związane z przeoczeniem wymogów stawianych przez przepisy prawa. Co jednak najistotniejsze, odpowiednio przeprowadzone postępowanie doprowadzi do szybszego odzyskania pieniędzy razem z odsetkami i rekompensatą, które można spożytkować na dowolny cel.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji i kontrahenci uchylają się od zapłaty faktur, prawnicy Kancelarii TEBI gotowi się podjąć niezwłoczne działania mające na celu ochronę Państwa interesów i odzyskanie od dłużnika zaległych należności. Podczas spotkania z radcą prawnym lub adwokatem z naszego zespołu dowiedzą się Państwo, jakie są możliwości w zakresie odzyskania długu.

Chętnie odpowiemy także na wszelkie pytania związane ze sprawą, a nadto indywidualnie ustalimy warunki współpracy. Na spotkanie mogą Państwo umówić się telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Numery telefonów oraz formularz kontaktowy znajdują się w zakładce „Kontakt”.